We are Colourful

Project no. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445
pexels-tima-miroshnichenko-5427648
pexels-arthur-krijgsman-4019754

Настоящата сложна и разнообразна реалност в европейските училища по отношение на културния произход на учениците, икономическия статус и социалните неравенства отваря изцяло нова област на обучение за справяне с многообразието, включването и произхода на децата (във всеки смисъл) по време на училище. Много училища са идентифицирали липса на знания за процеса на когнитивно, социално и емоционално развитие сред своите професионалисти.

Проектът НИЕ СМЕ ЦВЕТНИ се фокусира върху предотвратяването, идентифицирането…

sisters-drawing-ZVSPNX9.jpg
pexels-max-fischer-5212703
Skip to content