Първият ни бюлетин!

Вижте последните новини! Беше много упорита работа от стартирането ни през март 2022 г., но сме щастливи, че вече можем да ви дадем информация за първия ни резултат. ПоследвайТЕ ни! Бюлетин 1

Втора транснационална среща в Реус

Втората транснационална среща се проведе на 18-19 април 2023 г., организирана от OpenEurope в Реус, Испания. Присъстваха 12 представители на 6-те партньорски организации от Литва, Испания, България, Италия, Латвия. Целта на тази среща беше да се обсъди качеството на подготвените досега материали в рамките на Резултат 2 от проекта: избраните инструменти, които могат да бъдат […]

Как приобщаващото образование допринася за развитието на общността

Образованието трябва да бъде среда, в която всички деца могат да участват и да учат. Училищата, класните стаи, програмите и уроците трябва да бъдат проектирани по начин, който включва активно всяко дете. Включването набляга на развитието на приятелства, взаимоотношения и взаимно уважение между всички деца и между децата и учителите в училището. Ето защо е […]

Project Kick off in Lithuania

The first face-to-face meeting of the partnership took place on 21-22 June 2022, hosted by Edupro in Šiauliai, Lithuania. 12 delegates representing 6 partner organisations from Lithuania, Spain, Bulgaria, Italy, Latvia, attended the meeting. The aim of this meeting was to discuss and agree to the project key concepts, lay the groundwork for the project […]

Skip to content