Втора транснационална среща в Реус

Втората транснационална среща се проведе на 18-19 април 2023 г., организирана от OpenEurope в Реус, Испания.

Присъстваха 12 представители на 6-те партньорски организации от Литва, Испания, България, Италия, Латвия.

Целта на тази среща беше да се обсъди качеството на подготвените досега материали в рамките на Резултат 2 от проекта: избраните инструменти, които могат да бъдат полезни за казуси и планове за действие, разработени в подкрепа на преподавателите. Всички материали бяха рецензирани и прецизирани според получената обратна връзка.

Партньорите обсъдиха и вграждането на материалите в платформата и тяхното тестване с двама учители и 2 групи ученици, от страна на всеки партньор. Целта на тази дейност е да се провери дали избраните инструменти отговарят на нуждите на учениците и могат ли да помогнат за откриване на техните проблеми. Резултатите от тестването ще бъдат докладвани от всеки партньор и ще бъде изготвен обобщаващ доклад за партньорството.

Партньорите изясниха по-нататъшните стъпки на проекта, а именно разработването на Резултат 3: Видеоклипове, описващи казус (базиран на тези, събрани за Резултат 2), за насърчаване на многообразието. Партньорите се споразумяха да създадат общо 18 видеоклипа, като продължителността на всеки е 1 минута. Всяко видео ще бъде представено на семинарите, организирани в училищата и оценено от учители и ученици. Когато окончателната версия на видеоклиповете бъде потвърдена, партньорите ще подготвят субтитри и аудио/глас, за да направят видеоклипа по-достъпен за ученици със специални нужди.

Партньорите обсъдиха и отчетните документи, сроковете за представянето им, и договориха датите на следващата транснационална среща, която ще се проведе в Торино, Италия.

Skip to content