2-asis tarptautinis susitikimas Reuse

Antrasis tarptautinis susitikimas įvyko 2023 m. balandžio 18–19 d., Reuse (Ispanija). Susitikimą organizavo „OpenEurope“.

Susitikime dalyvavo 12 dalyvių, atstovaujančių 6 partnerių organizacijoms iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti iki šiol pagal 2 projekto rezultatą parengtos medžiagos kokybę: atrinktus įrankius, kurie gali būti naudingi atvejų pristatymams ir veiksmų planus, parengtus siekiant padėti pedagogams atpažinti adaptacijos, pažintinių procesų ar raidos sunkumus ir juos įveikti. Visa medžiaga buvo peržiūrėta ir patikslinta atsižvelgiant į gautus atsiliepimus. Partneriai taip pat aptarė medžiagos patalpinimą į projekto platformą bei jos išbandymą su dviem mokytojais ir 2 mokinių grupėmis. Išbandymo tikslas – patikrinti, ar pateiktos priemonės atitinka mokinių poreikius ir gali padėti nustatyti mokinio problemą. Kiekvienas partneris pateiks testavimo rezultatus ir bus parengta apibendrinta ataskaita.

Partneriai taip pat išsiaiškino tolesnius projekto vykdymo etapus, t. y. 3 rezultato – vaizdo įrašų, skirtų įvairovei skatinti, parengimą. Partneriai susitarė iš viso sukurti 18 vaizdo įrašų, kiekvieno jų trukmė – 1 minutė. Kiekvienas vaizdo įrašas bus pristatytas mokyklose organizuojamuose praktinėse veiklose. Po praktinių mokymų įrašus vertins mokytojai ir mokiniai. Kai bus patvirtinta galutinė vaizdo įrašų versija, partneriai parengs subtitrus ir garso ir / ar balso įrašus, kad vaizdo įrašas būtų tinkamas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Susitikime partneriai aptarė ataskaitų rengimo klausimus, dokumentų pateikimo terminus ir susitarė dėl kito tarptautinio susitikimo datų. Kitas susitikimas vyks Turine (Italija).

Skip to content