Otrā starptautiskā tikšanās Reusā

Otrā starptautiskā tikšanās notika 2023. gada 18.-19. aprīlī Reusā, Spānijā, kur to rīkoja organizācija OpenEurope.

Sanāksmē piedalījās 12 delegāti, kas pārstāvēja 6 partnerorganizācijas no Lietuvas, Spānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas.

Tikšanās primārais mērķis bija projekta otrā rezultāta, sagatavoto materiālu izvērtēšana. Kā piemēram, atlasītie rīki, kas var būt noderīgi gadījumu izpētei, un rīcības plāni, kas izstrādāti pedagogu atbalstam. Visi materiāli tika savstarpēji pārskatīti un precizēti atbilstoši saņemtajām atsauksmēm no testēšanas.

Partneri apsprieda arī materiālu ievietošanu platformā – pieejamā veidā – un to testēšanu ar diviem skolotājiem un divām skolēnu grupām no katras partnervalsts. Šīs aktivitātes mērķis ir pārbaudīt, vai izvēlētie rīki atbilst skolēnu vajadzībām un var palīdzēt atklāt skolēnu problēmu. Katrs partneris ziņos par testēšanas rezultātiem, un tiks sagatavots apkopojošs partnerības ziņojums. Partneri precizēja projekta turpmākos soļus, proti, 3. rezultāta izstrādi: videoieraksti, kuros aprakstīts gadījuma pētījums (pamatojoties uz otrā rezultātā apkopotajiem materiāliem), lai veicinātu daudzveidību. Partneri vienojās izveidot kopumā 18 videoklipus, kuru ilgums ir 1 minūte. Katrs video tiks prezentēts skolu semināros, un tos vērtēs skolotāji un skolēni. Kad tiks apstiprināta videoklipu gala versija, partneri sagatavos subtitrus un audio/skaņu dublēšanu, lai videoklipus padarītu pieejamākus skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Partneri apsprieda arī atskaites, to iesniegšanas termiņus un vienojās par nākamās starptautiskās sanāksmes datumiem, kas tiks organizēta Turīnā, Itālijā.

Skip to content