Projekta Rezulāti

Tiešsaistes kurss - “Kā pārvērst dažādību mūsu sabiedrotajā”

Cik bieži Jums šķiet, ka nav pieejamu instrumentu, lai risinātu atšķirības mācību procesos, neiroloģiskās attīstības traucējumos, kā arīrisinātu sociāli kulturālo daudzveidību un starpkultūru attiecību procesu sarežģītību jūsu klasēs?

Šis novatoriskais kurss tiks īpaši pielāgots un orientēts uz visiem mācībspēkiem, neatkarīgi no viņu apmācības līmeņa speciālo vajadzību vai attīstības traucējumu jomā. Tas nodrošinās viņiem pareizās stratēģijas, lai pārvarētu visus trūkumus un šķēršļus savās klasēs.

Rīku komplekts pedagogiem un vecākiem

Apskatiet mūsu rīku komplektu, kas ir pilns ar resursiem un stratēģijām, lai palīdzētu atklāt mācīšanās grūtības un sociāli afektīvas problēmas!

Rīku komplektā atradīsiet esošos instrumentus un stratēģijas, lai palīdzētu skolotājiem, skolās strādājošajiem darbiniekiem un jebkurai personai, kas iesaistīta izglītojošās aktivitātēs ar bērnu grupām vecumā no 7 līdz 10 gadiem, atklāt adaptācijas, atsvešinātības un ar to saistītās problēmas bērnu kognitīvajā attīstībā, lai spētu tās adekvāti risināt.

Video un darbnīcas

Apskatiet mūsu videoklipus, lai veicinātu studentu kultūras daudzveidību, intelektuālo mainīgumu un attīstības atšķirības.

Partneri strādā pie audiovizuālām prezentācijām ar stāstīšanas komponentiem, kuri vēlāk tiks ieviesti viņu skolās darbnīcas formātā un arī iekļauti tiešsaistes video formātā auditorijai ārpus skolām. Abu priekšmetu (videoklipu un semināru) mērķis būs palielināt izpratni par kultūras daudzveidību, intelektuālo spēju un attīstības atšķirībām studentu vidū un veicināt viņu, kā sociālās iekļaušanas izraisītāja potenciālu.

Skip to content