Относно

Настоящата сложна и разнообразна реалност в европейските училища по отношение на културния произход на учениците, икономическия статус и социалните неравенства отваря изцяло нова област на обучение за справяне с многообразието, включването и произхода на децата (във всеки смисъл) по време на училище. Много училища са идентифицирали липса на знания за процеса на когнитивно, социално и емоционално развитие сред своите професионалисти.

Проектът НИЕ СМЕ ЦВЕТНИ се фокусира върху предотвратяването, идентифицирането и намаляването на проблемите, които възникват в класните стаи поради различията между учениците.

По време на проекта партньорите ще се фокусират върху 4 независими, но взаимодействащи категории от дискриминационни измерения:

Нарушения на неврологичното развитие
Учебни процеси и стилове
Културно разнообразие
Социалното неравенство
sisters-drawing-ZVSPNX9.jpg
pexels-max-fischer-5212703

Хронология

Юни 2022

Начало на транснационалната среща

Шяуляй (Литва)

Юни 2022

Април 2023

Транснационална среща на проекта 2

Реус (Испания) (последната дата ще бъде определена)

Април 2023

Декември 2023

Транснационална среща на проекта 3

Торино (Италия)

Декември 2023
Skip to content