Резултати от проекта

Онлайн курс – „Как да превърнем разнообразието в наш съюзник“

Колко често смятате, че нямате инструментите, за да се справите с различията в процесите на учене, с нарушения на неврологичното развитие или със социокултурното разнообразие и сложността на процесите на междукултурни взаимоотношения във вашите класни стаи?

Този иновативен курс ще бъде специално адаптиран и насочен към целия преподавателски персонал, независимо от тяхното ниво на обучение по специални нужди или нарушения в развитието, и ще им предостави най-подходящите стратегии за справяне с всякакви пропуски и бариери в техните класни стаи.

Инструментариум за педагози и родители

Разгледайте нашия инструментариум, пълен с ресурси и стратегии, които ще ви помогнат да откриете трудности в обучението и социално-афективни проблеми!

В инструментариума ще намерите съществуващи инструменти и стратегии, които да помогнат на учителите, служителите, работещи в училищата и всички лица, участващи в образователни дейности с групи деца на възраст 7-10 години, да могат да открият проблеми с адаптацията, отчуждението или дори свързани с когнитивното развитие на децата и да могат да се справят адекватно с тях.

Видео и семинари

Вижте нашите видеоклипове, за да популяризирате културното разнообразие, интелектуалната променливост и различията в развитието сред учениците.

Партньорите работят върху аудио-визуални презентации, с компоненти за разказване на истории, които по-късно ще внедрят в техните училища във формат на семинари и също така интегрирани с онлайн видео формата за публика извън училищата. И двата елемента (видеоклиповете и семинарите) ще имат за цел да повишат осведомеността относно културното многообразие, променливостта в интелектуалния капацитет и различията в развитието сред учениците и да популяризират техния потенциал като стимул за социално включване.

Skip to content