Инструментариум за педагози и родители

КАЗУС 1

Хуан е 8-годишно момче, което изпитва затруднения в организирането на пространството около себе си и спрямо различни предмети в стаята, както и в контролирането на подредбата на празни пространства.

КАЗУС 2

Хелена е 6-годишно момиче, което проявява затруднения при идентифициране, разпознаване и дефиниране на свойства.

КАЗУС 3

Дейвид е 11-годишно момче, което има затруднения с разбирането на ежедневни, медийни и училищни текстове в различни формати и медии.

КАЗУС 4

Джейн е 10-годишно момиче в пети клас, което се бори със спазването на правилата на клас и се държи предизвикателно към учители и съученици.

КАЗУС 5

Рейчъл, 11-годишно момиче, което обожава колите. Тя иска да стане приятелка със своите съученици момчета, които също се интересуват от коли. Но съучениците й често я отхвърлят.

КАЗУС 6

Дейвид е 9-годишно момче. Учителят открил, че Дейвид е бил дразнен от съучениците си, че носи износени дрехи и обувки и няма приготвен подходящ обяд.

КАЗУС 7

Джак е 5-годишно момче с езиково разстройство, характеризиращо се със затруднения с възприемчиви и експресивни езикови умения.

КАЗУС 8

Джон е 9-годишен ученик. Той е диагностициран с дефицит на вниманието и .хиперактивност Също така изпитва социални и расови предизвикателства, тъй като е един от малкото цветнокожи ученици в своето училище.

КАЗУС 9

Емили е 10-годишно момиче с диагноза разстройство от аутистичния спектър. Тя има проблеми със социалното взаимодействие и комуникация и също така има склонност към повтарящи се поведения.

КАЗУС 10

Артурас е 9-годишно момче, което не може да прочете думата, която току-що е прочел втори път.

КАЗУС 11

Айсте, осемгодишно момиче, не желае и не може да изследва нови неща и трудно поддържа равновесие. Липсва й самочувствие и умения да се справя с нови ситуации.

КАЗУС 12

Лина, 7-годишно момиче. Наблюдава се, че губи стабилност, когато редът или графикът на задачите се променят, и когато е затрупана от времеви ограничения и промени. В такива случаи тя изпитва физически признаци на дискомфорт, като изпотяване, треперене и сърцебиене.

КАЗУС 13

Активно 8-годишно момче обича да тича по коридорите с приятелите си и не е склонно да се занимава с по-тихи дейности, защото е много разсеяно и реагира на външни шумове.

КАЗУС 14

10-годишно момче, което е общително и дружелюбно, има затруднения в езиковите часове: уменията му за четене все още не са достатъчни, което води до трудности при разбирането и преразказването на прочетения текст.

КАЗУС 15

10-годишно момиче е популярно сред приятелите си и е активно. То има много пропуски в ученето поради емоционални проблеми. Липсва й мотивация за учене. Изглежда, че проблемите са повече емоционални, отколкото интелектуални.

КАЗУС 16

Ефе е на 11 години и идва от Турция. Не знае български, знае, че няма да продължи образованието си в България и упорито отказва да говори езика.

КАЗУС 17

Софи е на 9 години от смесен брак на българка и американски гражданин с японски корени. Родена и живяла в Китай, тя идва без никаква представа за българската култура и традиции, които са били напълно нови за нея.

КАЗУС 18

Хенри е 6-годишно лъчезарно виетнамче, невероятно чаровно и пълно с енергия. Напълно различен на външен вид от своите съученици, той предизвиква симпатия и възторг.

Loading more
Skip to content