Priemonių rinkinys pedagogams ir tėvams

1 atvejis

Jonas yra 9 metų berniukas. Jam yra sunku atskirti dešinę pusę nuo kairės, nustatyti daiktų buvimo vietą bei orientuotis erdvėje ir judėti.

2 atvejis

Elena yra 10 metų mergaitė, kuriai sunku nustatyti, atpažinti ir apibrėžti tam tikrus požymius bei nustatyti jų tarpusavio ryšius.

3 atvejis

Deividas yra 11 metų berniukas, kuriam sunku suprasti tiek rašytinius, tiek žodinius tekstus, sakinių struktūrą ir konstrukcijas.

4 atvejis

Džeinė yra 10 metų mergaitė, kuri mokosi 5 klasėje. Jai sunkiai sekasi laikytis klasės taisyklių, ji priešinasi mokytojams ir bendraklasiams.

5 atvejis

Rachelė, 11-metė mergaitė, mėgsta automobilius. Ji nori susidraugauti su klasės draugais vaikinais, kurie taip pat domisi automobiliais. Tačiau klasės draugai dažnai ją atstumia.

6 atvejis

Deividas yra 9 metų berniukas. Atlikusi tolesnį tyrimą, mokytoja išsiaiškino, kad bendraklasiai tyčiojosi iš Deivido dėl to, kad jis dėvėjo dėvėtus drabužius ir avalynę ir neturėjo tinkamai paruoštų pietų.

7 atvejis

Domas yra penkerių metų berniukas. Jam yra diagnozuotas kalbos sutrikimas, kuriam būdingi tiek recepcinės, tiek ekspresinės kalbos sunkumai.

8 atvejis

Tomui yra 9 metai. Vaikui yra diagnozuotas dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas (ADHD) ir skaitymo sutrikimai. Tomas taip pat susiduria su socialiniais sunkumais, nes yra kitokios rasės nei visi jo bendraklasiai.

9 atvejis

Emilija yra 10 metų mergaitė. Jai yra diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas (ASS). Emilijai sunku bendrauti su kitais žmonėmis, ji sunkiai supranta neverbalinius ženklus, pavyzdžiui, veido išraiškas ir kūno kalbą.

10 atvejis

Artūras, devynmetis berniukas, negali perskaityti to paties žodžio antrą kartą. Jam nepavyksta skiemenuoti net paprasto žodžio „mama“.

11 atvejis

Aistei yra 8 metai. Ji nenori ir negeba tyrinėti naujų dalykų, sunkiai išlaiko pusiausvyrą. Mergaitei trūksta pasitikėjimo savimi, ji nežino, kaip elgtis naujose situacijose.

12 atvejis

Linai yra 7 metai.Pastebėta, kad mergaitė sutrinka ir pasimeta, jei pasikeičia tvarkaraštis, terminai ir pan. Tokiais atvejais ji patiria fizinius diskomforto požymius, tokius kaip prakaitavimas, drebulys ir greitas širdies plakimas.

13 atvejis

Aktyvus 8 metų berniukas mėgsta bėgioti koridoriais su draugais ir vienas, tačiau nenoriai užsiima ramesne veikla, nes yra labai išsiblaškęs ir reaguoja į pašalinius garsus.

14 atvejis

10 metų berniukas yra bendraujantis ir draugiškas. Tačiau jam kyla sunkumų lietuvių kalbos pamokose: jo skaitymo įgūdžiai vis dar nepakankami (jis gali bent jau linksniuoti šiek tiek ilgesnius žodžius), todėl jam sunku suprasti ir atpasakoti perskaitytą tekstą.

15 atvejis

10 metų mergaitė yra populiari tarp draugų, aktyvi. Ji turi daug mokymosi spragų dėl emocinių problemų, stokoja mokymosi motyvacijos. Atrodo, kad problemos yra daugiau emocinės nei intelektinės.

16 atvejis

Efe yra 11 metų amžiaus ir kilęs iš Turkijos. Jis nemoka bulgarų kalbos, bet žino, kad Bulgarijoje toliau nesimokys, ir atkakliai atsisako kalbėti šia kalba.

17 atvejis

Sophie yra 9 metų amžiaus iš mišrios bulgarės ir japoniškų šaknų turinčio JAV piliečio santuokos. Gimusi ir gyvenusi Kinijoje, ji atvyko neturėdama jokio supratimo apie bulgarų kultūrą ir tradicijas.

18 atvejis

Henris – šešiametis vietnamiečių berniukas, nepaprastai žavus ir kupinas energijos. Berniukas savo išvaizda išsiskiria iš klasės draugų, jis kelia užuojautą ir susižavėjimą.

Loading more
Skip to content