Vaizdo įrašai ir praktiniai užsiėmimai

Pasirinkite temą(-as)
Pasirinkite temą(-as)

Nepriežiūra (smurtas prieš vaikus)

Vaikų nepriežiūra – tai netinkamo elgesio su vaiku forma, kuriai būdinga tai, kad vaikui nesuteikiama būtina priežiūra ir parama. Tai gali turėti įtakos klasės mokiniams, nes paveikia jų fizinę ir emocinę gerovę, mokymosi rezultatus ir prisideda prie socialinių ir elgesio problemų. Tikslas – didinti informuotumą ir supratimą apie vaikų nepriežiūrą ir jos poveikį kitiems klasės mokiniams. Mokymosi rezultatai – dalyviai supras, kas yra vaikų nepriežiūra ir kokios yra jos formos; aptars būdus, kaip nustatyti ir spręsti vaikų nepriežiūros problemą klasėje; bus kuriama visų mokinių gerovę ir saugumą užtikrinanti aplinka klasėje.

Lyčių šališkumas

Lyčių šališkumas – tai išankstinis nusistatymas arba diskriminacija dėl asmens lyties. Tai gali paveikti klasės mokinius, nes įtvirtina stereotipus, apriboja galimybes ir sukuria nevienodą požiūrį dėl lyties. Tikslas – skatinti įtraukesnę ir teisingesnę mokymosi aplinką. Mokymosi rezultatai – dalyviai supras, kas yra lyčių šališkumas ir kaip jis pasireiškia švietimo aplinkoje; sužinos kaip atpažinti lyčių šališkumą ir kaip spręsti iškilusias lyčių šališkumo situacijas klasėje.

Trikdantis elgesys

Trikdančio elgesio sutrikimas – tai būklė, kuriai būdingi nuolatiniai trikdantys veiksmai. Tai gali turėti įtakos klasės mokiniams, nes trikdo mokymąsi ir socialinę dinamiką. Tikslas – supažindinti dalyvius su trikdančio elgesio sutrikimu. Mokymosi rezultatai – dalyviai supras trikdančio elgesio sutrikimą ir jo ypatumus bei sužinos būdus, kaip spręsti ir valdyti šį sutrikimą klasės aplinkoje.

Rasė

Kiekvienai rasė turi skirtingus bruožus, pavyzdžiui, kitokius plaukus, akis, antakius ir t.t. Todėl pirmą kartą sutikę kitokios rasės žmogų, galime nustebti. Tačiau tai nereiškia, kad jei žmogus atrodo kitaip, turėtume jį atstumti. Tikslas – padėti vaikams suprasti, kad nepriklausomai nuo rasės visi vaikai yra vienodi – jie mėgsta žaisti, valgyti ledus ir kartu mokytis. Mokymosi rezultatai – mokiniai supras, kad skirtumų tarp žmonių priežastis yra gamtinės sąlygos, kuriomis jie ilgą laiką gyveno, ir tai, kad skirtumai netrukdo kartu mokytis ir bendrauti.

Etninė kilmė

Skirtingos tautybės žmonės turėtų būti įtraukiami į ugdymo pricesą, siekiant praturtinti mokinių žinias apie tai, koks platus ir spalvingas yra pasaulis ir kiek daug įdomių žmonių jame gyvena. Tikslas – padėti vaikams suprasti, kad nepaisant skirtingos istorijos, šeimos ryšių, religijos, kultūros ir t. t., jie gali mokytis ir linksmintis kartu mokykloje ir už jos ribų. Mokymosi rezultatai – mokiniai pamažu praras išankstinį nusistatymą prieš kitokius bendraklasius; sumažėja atstumas tarp mokinių; bus sudarytos palankesnės sąlygos įtraukčiai.

Kalba

Skirtinga vaikų gimtoji kalba kartais lemia susvetimėjimą, izoliaciją ir atstūmimą. Tai neleistina pedagoginė klaida, kurios pirmiausia galima išvengti naudojant tokią kalbą, kurią supranta visi. Tikslas – paskatinti greičiau išmokti priimančiosios šalies ir naujųjų bendraklasių kalbą. Mokymosi rezultatai: dalyvia supras kaip svarbu mokiniams ir mokytojams, pasitelkiant įvairius žaidimus ir programėles, kuo greičiau susipažinti su juos su priimančiosios šalies kalba.

Loading more
Skip to content