Kaip įtraukusis švietimas prisideda prie bendruomenės vystymosi

Švietimas turėtų būti aplinka, kurioje visi vaikai gali dalyvauti ir mokytis. Mokyklos, klasėse, programos ir pamokos turi būti sudarytos ir organizuojamos taip, kad aktyviai įsitrauktų kiekvienas vaikas. Įtraukimas pabrėžia draugystės, santykių ir abipusės pagarbos ugdymą tarp vaikų bei tarp vaikų ir mokytojų mokykloje. Todėl svarbu suprasti, kad įtraukusis ugdymas neapsiriboja keliais išrinktais vaikais. Tai nėra pasirengimas kurią vaikas turi pasiekti, kad būtų įtrauktas. Visi vaikai visada yra pasirengę lankyti įprastas mokyklas

ir klases. Jų dalyvavimas neturėtų būti užtarnaujamas, nes dalyvavimas ugdyme yra pagrindinė vaiko teisė.

Įtraukusis ugdymas skatina mus mąstyti kūrybiškai ir paversti mūsų mokyklas vieta, kurioje visi vaikai galėtų aktyviai dalyvauti. Šis kūrybiškumas gali apimti naujų mokymo metodų mokymąsi arba pamokų kūrimą / organizavimą taip, kad būtų užtikrintas kiekvieno vaiko dalyvavimas. Kiekvienas vaikas visada turėtų būti vertinamas ir priimamas toks, koks jis yra.

Sėkminga įtraukiojo ugdymo praktika apima keletą pagrindinių bruožų. Pirma, ji apima besąlygišką visų vaikų priėmimą į įprastas klases ir visišką jų integravimą į mokyklos bendruomenę. Vaikams, mokytojams ir klasėms teikiama būtina parama / pagalba, kad būtų galima užtikrinti aktyvų visų mokinių dalyvavimą. Užuot sutelkus dėmesį į tai, ko vaikai negali padaryti, turime pabrėžti jų gebėjimus ir stipriąsias puses. Ir mokytojai, ir tėvai tiki kiekvieno vaiko sėkme ir tikisi aplinkinių supratingumo.

Kiekvienas vaikas turi unikalių gebėjimų ir pagal tai jam keliami individualūs ugdymo tikslai. Tai leidžia vaikams daryti pažangą savo tempu, tuo pat metu mokantis kartu su savo bendraamžiais įprastose klasėse. Mokyklos ir klasės suprojektuotos taip, kad būtų sudarytos palankios sąlygos optimaliam mokymuisi ir orientuotos į visų mokinių pasiekimus, taip pat užtikrinamas individualus dėmesys ir pagalba kai to reikia.

Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo idėjas labai svarbi vadovų lyderystė. Mokytojai turi būti įgiję žinių apie įvairius mokymo metodus, kad būtų atsižvelgta į skirtingus mokinių gebėjimus ir stipriąsias puses. Direktorių, mokytojų, tėvų ir kitų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas vaidina svarbų vaidmenį nustatant veiksmingas strategijas, kaip užtikrinti kokybišką įtraukųjį ugdymą ugdymą mokykloje.

Įtraukiojo ugdymo nauda plačiai pripažinta. Kai jis gerai įgyvendinamas, jis leidžia visiems vaikams tapti aktyviais savo bendruomenės nariais, skatina priklausymo jausmą ir paruošia juos vaikų ir suaugusiųjų gyvenimui. Įtraukiosiose klasėse užtikrinama geresnės mokymosi galimybės, nes vaikai dažnai yra motyvuoti, kai mokosi kartu su savo bendraamžiais. Didindami lūkesčius visiems vaikams, padedame jiems ugdyti savo stipriąsias puses ir įgūdžius. Visi tėvai turi įsitraukti į savo vaikų ugdymą, kurti rūpestingą atmosferą, kurioje

būtų gerbiami ir vertinami skirtingų gebėjimų ir požiūrių žmonės.

Visame pasaulyje daug vaikų nepatenka į mokyklas, į kurias jie turėtų patekti, dėl negalios, rasės, kalbos, religijos, lyties ir skurdo. Tačiau kiekvienas vaikas turi teisę gauti tėvų ir bendruomenės paramą, kad galėtų augti, mokytis ir tobulėti ankstyvaisiais metais, o sulaukus mokyklinio amžiaus eiti į mokyklą ir būti laukiamas mokytojų ir bendraamžių. Kai visi vaikai, nepaisant jų skirtumų, yra ugdomi kartu, visi gauna naudos – tai yra įtraukiojo ugdymo kertinis akmuo.

Skip to content