Gadījuma izpēte 14

Disleksija ir slimība, kuras pamatā ir smadzeņu darbība. Cilvēkiem ar disleksiju ir problēmas ar burtu un to kombināciju skaņu saskaņošanu, ko tie redz uz lappuses. Bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir disleksija, ir grūtības tekoši lasīt un pareizi rakstīt vārdus. Disgrāfija ir specifisks mācību traucējums, kam raksturīgas valodas grūtības (neatkarīgi no lasītprasmes), tostarp nespēja rakstīt salasāmus, jēgpilnus, strukturētus rakstus, skaidri izteikt domas un pareizi rakstīt.

Skip to content