Gadījuma izpēte 7

Receptīvās un ekspresīvās valodas traucējumi ir valodas attīstības traucējumi, kas ietekmē bērna spēju pareizi saprast un lietot valodu. Bērniem ar šiem traucējumiem var būt grūtības saprast runāto vai rakstīto valodu, sekot norādījumiem un skaidri izteikt savas domas un idejas. Viņiem var būt grūtības ar vārdu krājumu, gramatiku, sintaksi un sociālo komunikāciju. Receptīvās un ekspresīvās valodas traucējumi var būtiski ietekmēt bērna akadēmisko un sociālo attīstību, taču, agrīni diagnosticējot un iejaucoties ar logopēda palīdzību, daudzi bērni var ievērojami uzlabot savas valodas prasmes.

Skip to content