Gadījuma izpēte 5

Dzimumu aizspriedumi ir sistemātiska un netaisnīga attieksme pret indivīdiem, pamatojoties uz viņu dzimumu. Tas ietver pieņēmumu vai spriedumu izdarīšanu par cilvēkiem, pamatojoties uz viņu dzimumu, nevis uz viņu individuālajām īpašībām, spējām vai nopelniem.

Skip to content