Gadījuma izpēte 6

Nevērīga izturēšanās pret bērnu ir viens no vardarbības veidiem, kad bērnam netiek nodrošinātas fiziskās, emocionālās un psiholoģiskās labklājības pamatvajadzības. Tā var izpausties dažādos veidos, piemēram, nenodrošinot pietiekamu pārtiku, pajumti vai medicīnisko aprūpi, neuzraugot bērnu vai atstājot viņu bīstamās situācijās, kā arī liedzot bērnam mīlestību, uzmanību un pieķeršanos. Nevērīga izturēšanās var radīt nopietnas ilgtermiņa sekas bērna attīstībai un labklājībai, tāpēc ir svarīgi atpazīt nevērīgas izturēšanās pazīmes un rīkoties, lai aizsargātu bērnus nokļuvušus grūtās situācijās.

Skip to content